Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας

NewsNewsletter

Subscribe to our newsletter to recieve news and information to your email.

Click here to subscribe.


Tag: Dissemination

Individual Information Dissemination System

Επιμέρους Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας
Το Επιμέρους Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης έχει το ρόλο της παρουσίασης των δεδομένων, που συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται στο Κέντρο Ελέγχου, στους αρμόδιους – επιλεγμένους φορείς και στους πολίτες, μέσω των διαφόρων εναλλακτικών και προεπιλεγμένων καναλιών και μέσων διάθεσης.
 
Η ανάπτυξη του Επιμέρους αυτού Συστήματος περιλαμβάνει:
  • Τον απαραίτητο υλικό εξοπλισμό (εξυπηρετητή/ές Η/Υ στο Κέντρο Ελέγχου),
  • Τον απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό διασύνδεσης των εξυπηρετητών με τα κανάλια  διάθεσης της πληροφόρησης, 
  • Τον Διαδικτυακό Τόπο Παροχής Ενημέρωσης του Κοινού
Για καθένα από τα παραπάνω και πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος, απαιτείται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η πιλοτική λειτουργία του στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης σχεδίασης λειτουργικής διασύνδεσης του Υποσυστήματος με το Κέντρο Ελέγχου.


Poll

Would you use this website for


Specific weather information
Information and tour
Environmental measures for other purposes

 

Funding

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"This site is 80 % co-funded by the European Regional Development Fund and 20% by national funds and operates within the framework of the Operational Programme of Information Society"


Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!