Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας

NewsNewsletter

Subscribe to our newsletter to recieve news and information to your email.

Click here to subscribe.


Information system

General Description

The Information Awareness System consists of three distinct sub-systems:

Individual Concentration Measurement System

The Individual Concentration Measurement System (ESSM) consists of the following:

Meteorological Sensors

The main meteorological data are monitored and recorded:

Data Collection Unit

This unit is an electronic data processing unit, which has a microprocessor and memory and is able to perform procedures, control and transmission of data simultaneously.

Individual data management system

The individual data management system consists of:

Data Collection Subsystem

The data collection subsystem consists of a specialized data collection application, which is designed to communicate with stations Sensors and control them.

Data Processing Subsystem

The data processing sub-system, based on special software, which is responsible for:

Individual Information Dissemination System

The Subsystem of Information Dissemination System Information has a role in the presentation of data gathered and processed at the Control Center

Variables Message Boards

Στο Κέντρο Ελέγχου που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Δημαρχείο Πελασγίας τοποθετήθηκε ειδικός εξυπηρετητής στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι εφαρμογές των επιμέρους υποσυστημάτων.

Poll

Would you use this website for


Specific weather information
Information and tour
Environmental measures for other purposes

 


Funding

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"This site is 80 % co-funded by the European Regional Development Fund and 20% by national funds and operates within the framework of the Operational Programme of Information Society"


Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!