Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας

NewsNewsletter

Subscribe to our newsletter to recieve news and information to your email.

Click here to subscribe.


Data Collection Unit

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι λειτουργικές απαιτήσεις της απομακρυσμένης μονάδας συλλογής των μετρήσεων των αισθητήρων ή αλλιώς καταγραφέα δεδομένων.
Η μονάδα αυτή είναι μια ηλεκτρονική μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, η οποία διαθέτει μικροεπεξεργαστή και μνήμη και είναι σε θέση να πραγματοποιεί διαδικασίες καταγραφής, ελέγχου και μετάδοσης των δεδομένων ταυτοχρόνως. Η διαδικασία αυτή δύναται να πραγματοποιείται είτε αυτομάτως, είτε κατόπιν αιτήματος του κεντρικού υπολογιστή του Συστήματος.
Η άρτια μετάδοση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, καθώς και των δεδομένων της κατάστασης λειτουργίας των αισθητήρων από τη μονάδα στον κεντρικό υπολογιστή, διασφαλίζεται χάρη στην ενσωμάτωση μηχανισμού ελέγχου των σφαλμάτων επικοινωνίας (CRC) και η μεταβίβαση επαναλαμβάνεται, εάν χρειαστεί, έως ότου ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων των αισθητήρων απευθείας από τον καταγραφέα ή μέσω συσκευής αποθήκευσης, συμβατής και με δυνατότητα σύνδεσης με τον καταγραφέα, τουλάχιστον των τελευταίων 50.000 μετρήσεων, ενώ δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύονται οι επιτυχείς μεταβιβάσεις δεδομένων. Η συσκευή θα έχει την ελάχιστη ικανότητα καταγραφής  δεδομένων από τον κάθε αισθητήρα (ρυθμός δειγματοληψίας) ανά διάστημα από 30 δευτερόλεπτα έως  120 λεπτά τουλάχιστον. Τέτοια στοιχεία θα διαγράφονται κατόπιν επιβεβαίωσης από τον κεντρικό υπολογιστή.
Για την κάλυψη των αναγκών του κάθε Σταθμού Αισθητήρων θα χρησιμοποιηθούν τόσες μονάδες, όσες απαιτούνται για την «ανάγνωση» του συνόλου των αισθητήρων
Για το λόγο αυτό ο καταγραφέας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με σειριακή θύρα επικοινωνίας RS-232 για χρήση με τον υπολογιστή συντήρησης ή να μπορεί να συνδεθεί με τον υπολογιστή συντήρησης μέσω χρήσης ειδικής συσκευής κατάλληλων διεπαφών.
Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, η μονάδα θα πρέπει να έχει μικρή κατανάλωση για να μην επιβαρύνει το σύνολο της κατανάλωσης του Σταθμού. Τέλος, η μονάδα θα πρέπει να απαιτεί μικρή συντήρηση και να έχει υψηλό MTBF (Mean Time Before Failure), δεδομένου ότι θα είναι εγκατεστημένη σε απομακρυσμένα σημεία.
 
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 • Τροφοδοσία: 7-14VDC
 • Δυνατότητα απομακρυνσμένης εκκίνησης λειτουργίας καταγραφέα (remote start)
 • Δυνατότητα εξαγωγής εγγραφών σε Η/Υ και διαγραφής των στοιχείων του καταγραφέα.
 • Δυνατότητα αποστολής σημάτων συναγερμού (alert) για καθένα από τους συνδεδεμένους αισθητήρες.
 • Οθόνη LCD τουλάχιστον 3 γραμμών / 30 χαρακτήρων
 • Backup Βattery για διατήρηση των στοιχείων προγραμματισμού σε περίπτωση διακοπής της παροχή ρεύματος
 • Αριθμός Καναλιών: τουλάχιστον 7 για την πλήρη κάλυψη όλων των αισθητήρων των Σταθμών
 • Κατανάλωση ρεύματος: <50mA σε λειτουργία, < 0.1mA σε θέση αναμονής
 • Διεπαφή Επικοινωνίας: RS232
 • Δυνατότητα Δειγματοληψίας: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60, 120 λεπτά
 • Μνήμη Δεδομένων: τουλάχιστον 50.000 μετρήσεις
 • Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας: -15οC έως 40οC
 • Προστασία: ΙΡ42 (τοποθέτηση σε ειδικό κυτίο στέγασης ΙΡ65)

GSM/GPRS Modem
Το GSM/GPRS Modem θα είναι εγκατεστημένο σε ειδικό κυτίο, το οποίο παρουσιάζεται στη συνέχεια. Το μόντεμ θα διασυνδέεται με μονάδα / μονάδες συλλογής δεδομένων μέσω απλής σειριακής θύρας (RS-232) και με την ΙΡ κάμερα μέσω 10/100 Base-T Ethernet θύρας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται στη συνέχεια:
 
 • Διαθέσιμες θύρες
  • 10/100 Base-T Ethernet (IEEE 802-3, 802-2)
  • σειριακή θύρα (RS-232, 19200 bps,)
 • Dual-band EGSM 900 / GSM 1800 – GPRS 
 • Υποστήριξη των πρωτοκόλλων PPP, IP, ICMP, UDP, TCP, ARP, DNS, DHCP, FTP, TFTP, HTTP, SNMP, POP3, SMTP
 • Υποστήριξη VPN SSHv1&2 server and client
 • Δυνατότητες Routing Static routing, proxy ARP, port forwarding, IP masquerading/NAT, firewall
 • Δυνατότητες Διαχείρισης μέσω WWW, SSH, Telnet και console FTP, 
 • Ενημέρωσης λογισμικού μέσω TFTP και HTTP 
 • Θερμοκρασία Λειτουργίας –20 έως +55 °C
 • Υγρασία Λειτουργίας 5 έως 85 % RH
Τα κάθε μόντεμ στους σταθμούς αισθητήρων θα διασυνδέεται μέσω GPRS με το Κέντρο Ελέγχου μέσω ενός Gateway. Ο τρόπος διασύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων παρουσιάζεται στη συνέχεια.
 
Κυτίο Στέγασης Εξοπλισμού
Το κυτίο στέγασης εξοπλισμού θα πρέπει να είναι στεγανοποιημένο κιβώτιο εξωτερικού χώρου με δυνατότητα στήριξης σε ιστό και ικανό να στεγάσει την / τις μονάδα /μονάδες Συλλογής Δεδομένων, το GSM / GPRS Modem και όλο τον απαραίτητο λοιπό εξοπλισμό και καλωδιώσεις, συνδετήρες και αντάπτορες. Το κυτίο θα πρέπει να έχει IP65 προδιαγραφές και διαστάσεις μεγαλύτερες ή ίσες από 60 cm x 40 cm x 40 cm, ώστε να είναι εύκολη η διευθέτηση στο εσωτερικό του όλων των μονάδων, που δεν διαθέτουν προδιαγραφές ΙΡ65 (Αισθητήρας Θερμοκρασίας /Σχετικής Υγρασίας, Ατμοσφαιρικής Πίεσης, Μονάδες Ανάγνωσης, Μόντεμ, καλωδιώσεις κλπ.).
 
Μονάδες Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας των Σταθμών Αισθητήρων
Η τελική επιλογή του τρόπου ρευματοδότησης των σταθμών αισθητήρων, σχετίζεται άμεσα με την επιλογή των σημείων εγκατάστασης.
Στις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των σταθμών αισθητήρων, όπως αυτές παρουσιάζονται στο σχετικό Παράρτημα, υπάρχει δίκτυο ηλεκτροδότησης σε τέσσερις από τις έξη περιπτώσεις, αλλά στο έργο συμπεριλαμβάνεται το κόστος και οι εργασίες ηλεκτροδότησης του εξοπλισμού.
Στις περιπτώσεις των σταθμών που θα εγκατασταθούν στο λιμάνι της Αρκίτσας (Δήμος Δαφνουσίων) και Αγ. Κωνσταντίνου η ηλεκτροδότηση θα γίνει μέσω φωτοβολταΙκών πάνελ.
 
Ιστός Στήριξης
Ο ιστός στήριξης θα είναι κατάλληλη μεταλλική κατασκευή, ύψους 4 μέτρων τουλάχιστον, με ειδική βάση στήριξης στο έδαφος, η οποία να έχει αντοχή σε 130 χλμ./ώρα άνεμο με δεδομένο φορτίο τους αισθητήρες, τη μονάδα συλλογής δεδομένων, την ΙΡ κάμερα, το GSM Modem και το κυτίο φιλοξενίας τους. Για καλύτερη στήριξη του ιστού θα χρησιμοποιηθούν ειδικά στηρίγματα.
Τρόπος Τοποθέτησης σε Ιστό

Η τοποθέτηση των επιλεγμένων αισθητήρων επιβάλλεται να ακολουθεί ορισμένους κανόνες, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να λειτουργούν με το βέλτιστο τρόπο χωρίς να επηρεάζονται και να μην –αντίστοιχα- επηρεάζουν με τη σειρά τους γειτονικούς αισθητήρες.
Επιγραμματικά, ακολουθήθηκαν οι παρακάτω οδηγίες για την τοποθέτηση των αισθητήρων ανά είδος στον πύργο στήριξης:
 1. Αισθητήρες μέτρησης ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας και υγρασίας
  • Θα πρέπει να είναι προστατευμένοι και να αερίζονται καλά
  • Το ύψος τους να κυμαίνεται από 1.5 με 2μ.
 2. Αισθητήρες καταγραφής έντασης και κατεύθυνσης ανέμου
  • Ο αισθητήρας θα τοποθετηθεί στο υψηλότερο σημείο του ιστού (σε ύψος 4- 5 μ.).
 3. Αισθητήρες ορατότητας
  • Ο αισθητήρας θα τοποθετηθεί σε ύψος τουλάχιστον 2μ.
  • Θα πρέπει να αποφεύγεται έκθεση στον ήλιο ή άλλη τυχαία φωτεινή πηγή
 4. Αισθητήρες μέτρησης κατακρημνίσεων (Precipitation, ρυθμός, τύπος, ποσότητα)
  • Ο αισθητήρας θα εγκατασταθεί σε ύψος περίπου 4 μ. και σχετικά απομακρυσμένα από τους υπόλοιπους αισθητήρες
  • Θα πρέπει να αποφεύγεται έκθεση στον ήλιο ή άλλη τυχαία φωτεινή πηγή.
 5. Αισθητήρες μέτρησης βαρομετρικής πιέσεως
  • Θα τοποθετηθεί έτσι, ώστε να αποφεύγεται έκθεση σε φυσικά στοιχεία, καθώς και απότομες αυξομειώσεις στις τιμές της θερμοκρασίας.
 6. Αισθητήρας Ύψους Κύματος / Θαλάσσιας Επιφάνειας
  • Θα τοποθετηθεί μέσα στην θάλασσα στην άκρη της προβλήτας λιμανιού / μαρίνας
 7. Αισθητήρας Ποιότητας Νερού
  • Οι συγκεκριμένοι αισθητήρες θα τοποθετηθούν μέσα στο νερό και θα επικοινωνούν με τον επίγειο σταθμό μέσω καλωδίου.
 8. Μονάδα Συλλογής Δεδομένων και GSM / GPRS Modem
  • Η Μονάδα / Μονάδες Συλλογής Δεδομένων και το Μόντεμ θα τοποθετηθούν εντός του ειδικού κυτίου στέγασης στη βάση του ιστού.
 9. ΙΡ Κάμερα
  • Οι κάμερες θα πρέπει να τοποθετούνται όσο υψηλότερα γίνεται ώστε να έχουν καθαρή οπτική.
Η διαμόρφωση των Σταθμών Συλλογής Δεδομένων απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα, το οποίο παρουσιάζει ένα σταθμό αποτελούμενο από τους προαναφερόμενους αισθητήρες, μια μονάδα συλλογής των δεδομένων και μόντεμ τοποθετημένων σε ιστό κατάλληλου ύψους.
 
 
Σταθμός ESS και αισθητήρες
 
Εικόνα 3. Σταθμός ESS και αισθητήρες
 
 
 
 

Poll

Would you use this website for


Specific weather information
Information and tour
Environmental measures for other purposes

 Funding

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"This site is 80 % co-funded by the European Regional Development Fund and 20% by national funds and operates within the framework of the Operational Programme of Information Society"


Level Double-A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!