Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας

NewsNewsletter

Subscribe to our newsletter to recieve news and information to your email.

Click here to subscribe.


General Description

The Information Awareness System consists of three distinct sub-systems:


Το Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης αποτελείται από τα ακόλουθα τρία διακριτά Επιμέρους Συστήματα:

 

Δομή Πληροφοριακού Συστήματος

 

 

Εικόνα 1 Δομή Πληροφοριακού Συστήματος

 

Α) Το Υποσύστημα Συγκέντρωσης Μετρήσεων, το οποίο αποτελείται από Σταθμούς Συλλογής Δεδομένων (ΣΣΔ), τοποθετημένων σε σημεία που θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της μελέτης εφαρμογής. Το υποσύστημα αυτό ουσιαστικά είναι ένας σταθμός συλλογής δεδομένων με εξειδικευμένους αισθητήρες μέτρησης της κατάστασης της θάλασσας (ύψος κύματος , ποιότητα ύδατος) και των σχετικών καιρικών συνθηκών (αισθητήρες για ένταση/ κατεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία/ υγρασία, βροχής, ορατότητας/ ομίχλης κλπ). Οι αισθητήρες είναι εγκατεστημένοι σε ειδικό πυργίσκο ύψους 4 μέτρων, ο οποίος τοποθετείται κοντά στην άκρη του λιμανιού/ακτής, ανάλογα με την επιλογή του τρόπου εγκατάστασης και κάποιους αισθητήρες, οι οποίοι ποντίζονται σε κοντινή απόσταση. Το συγκεκριμένο υποσύστημα πέρα από τους αισθητήρες αποτελείται από μία μονάδα συλλογής και αποθήκευσης όλων των σημάτων των αισθητήρων, η οποία έχει συνήθως και επεξεργαστική ισχύ προκειμένου να στέλνει σήματα ειδοποίησης / συναγερμού σε περίπτωση που κάποια όρια ξεπερνιούνται. Επίσης, στο σταθμό συστεγάζεται και μια τηλεπικοινωνιακή μονάδα, η οποία (δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα) θα βασίζεται σε ένα GSM/GPRS modem για την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου. Η μονάδα συλλογής δεδομένων και  το  GSM/GPRS modem θα είναι τοποθετημένα σε ειδικό πλαίσιο ανθεκτικό σε χαμηλές / υψηλές θερμοκρασίες και στην υγρασία.
Λόγω του ότι η τοποθέτηση των σταθμών συλλογής δεδομένων θα γίνει σε λιμάνια και μαρίνες, θα είναι εφικτή η ηλεκτροδότηση τους από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Β) Το Υποσύστημα Κέντρου Ελέγχου. Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει το Κέντρο Ελέγχου το οποίο, έχει την δυνατότητα :

 1. Να συγκεντρώνει σε ειδική βάση δεδομένων, να επεξεργάζεται την πληροφορία που συλλέγεται από το υποσύστημα Συλλογής Δεδομένων και να απεικονίζει την πληροφορία σε ψηφιακό χάρτη.
 2. Με βάση τα στοιχεία, που συγκεντρώνονται από τους σταθμούς, που έχουν εγκατασταθεί σε επιλεγμένα σημεία, να εξάγει συμπεράσματα για τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες στο σύνολο λιμάνι και τη γύρω περιοχή.
 3. Να υποδεικνύει τα ενημερωτικά μηνύματα και να αναλαμβάνει τη διάχυσή τους μετά από σχετική έγκριση του διαχειριστή του συστήματος.
 4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να παρέχει συγκεκριμένη πληροφόρηση στις ειδικές ομάδες και να στέλνει τα απαραίτητα μηνύματα.
Επιπλέον, το Κέντρο Ελέγχου θα είναι επεκτάσιμο ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του και τις δυνατότητές του, με μελλοντικό πλάνο να μπορεί να κάνει σχετικές προβλέψεις για 3-6-24 ώρες, να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των κρίσεων και με προμήθεια GPS δεκτών για κάθε φορέα που έχει επιφορτιστεί με την προστασία του χώρου, να είναι εφικτή η απεικόνιση τους στον ψηφιακό χάρτη της εφαρμογής για τον καλύτερο συντονισμό τους.

Γ) Το Υποσύστημα Διάχυσης Πληροφορίας, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διάχυση της πληροφορίας προς επιλεγμένους φορείς και τα διακριτά κανάλια ενημέρωσης των Πολιτών. Αυτό περιλαμβάνει έναν Δικτυακό Κόμβο ενημέρωσης του κοινού στον οποίο θα παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία μέσω εφαρμογής ειδικής εφαρμογής και ψηφιακών χαρτών κλπ και αποστολή ενημερωτικών e-mails.

 

Τρόπος Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος

 

Figure2 Τρόπος Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος

 

Τα απαραίτητα δεδομένα συγκεντρώνονται για επεξεργασία, αποθήκευση και αποστολή στο Κέντρο Ελέγχου του Δήμου Πελασγίας από το οποίο προωθούνται στα διάφορα κανάλια επικοινωνίας για την ενημέρωση των ειδικών συνεργείων του Δήμου και των Πολιτών.
Το Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής Παρακολούθησης Διαχείρισης και Προστασίας Παράλιων Μαλιακού Κόλπου του Δήμου Πελασγίας και τα επιμέρους υποσυστήματα, που το απαρτίζουν, θα αναπτυχθούν στα ακόλουθα σημεία:
 • Στο Κέντρο Ελέγχου του Συστήματος, το οποίο θα εγκατασταθεί στο κτίριο του Δήμου και θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εφαρμογές και εξοπλισμό
 • Στους Περιβαλλοντολογικούς Σταθμούς Αισθητήρων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε προεπιλεγμένα σημεία κατά μήκος των παραλίων του Μαλιακού Κόλπου που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.
Στο Δικτυακό Τόπο Ενημέρωσης, ο οποίος θα φιλοξενείται σε τόπο, που θα προτείνει ο Ανάδοχος.

Poll

Would you use this website for


Specific weather information
Information and tour
Environmental measures for other purposes

 Funding

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"This site is 80 % co-funded by the European Regional Development Fund and 20% by national funds and operates within the framework of the Operational Programme of Information Society"


Level Double-A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!