Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας

NewsNewsletter

Subscribe to our newsletter to recieve news and information to your email.

Click here to subscribe.


Variables Message Boards

Εξυπηρετητής Η/Υ στο Κέντρο Ελέγχου
Στο Κέντρο Ελέγχου που βρίσκεται εγκατεστημένο στο Δημαρχείο Πελασγίας τοποθετήθηκε ειδικός εξυπηρετητής στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι εφαρμογές των επιμέρους υποσυστημάτων.
Επιπλέον o εξυπηρετητής είναι συνδεδεμένος με UPS το οποίο θα φροντίζει για την αδιάλειπτη παροχή του με ρεύμα για τουλάχιστον 20 λεπτά μετά την πτώση ρεύματος.

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός διασύνδεσης εξυπηρετητή με τα κανάλια διάθεσης της πληροφόρησης και τους σταθμούς αισθητήρων
 
 
Γενική άποψη διασύνδεσης υποσυστημάτων
 
Εικόνα 4. Γενική άποψη διασύνδεσης υποσυστημάτων
 
Ο εξυπηρετητής (server) και η βάση δεδομένων RDBMS συνδέονται μέσω Ethernet με ένα gateway, και εν συνεχεία μέσω δρομολογητή με το διαδίκτυο. Tο gateway έχει τη δυνατότητα να δίνει ΙΡ στατικές διευθύνσεις στα GPRS μόντεμ των σταθμών και των πινακίδων VMS.
 
H αποστολή και συλλογή των δεδομένων από τον κεντρικό εξυπηρετητή και προς τους σταθμούς αισθητήρων, πραγματοποιείται με τη χρήση του διαδικτύου μέσω ασφαλών καναλιών (VPN) και χρήση των πρωτοκόλλων SSH και L2TP. Γι΄αυτό το λόγο στους σταθμούς αισθητήρων, έχουν τοποθετηθεί GPRS μόντεμ, τα οποία επιπλέον διαθέτουν ενσωματωμένο firewall ώστε τα δεδομένα των σταθμών συλλογής και των πινακίδων να είναι προσβάσιμα μόνο από εγκεκριμένες ΙΡ διευθύνσεις, και οποιεσδήποτε άλλες μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες πρόσβασης να απορρίπτονται.
 

Poll

Would you use this website for


Specific weather information
Information and tour
Environmental measures for other purposes

 

Funding

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"This site is 80 % co-funded by the European Regional Development Fund and 20% by national funds and operates within the framework of the Operational Programme of Information Society"


Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!