Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας


Αρχείο δημοσιεύσεων


Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Tag: Επεξεργασίας

Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων

Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων

Το Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία των μετρήσεων των αισθητήρων από τους Σταθμούς, την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων στους χειριστές (στελέχη) του Δήμου και την έκδοση βραχυπρόθεσμων προειδοποιήσεων και συναγερμών για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή και στις ακτές (π.χ. ισχυρή βοχόπτωση, έντονος κυματισμός, υψηλά επίπεδα ρΗ κλπ.)

Η συγκεκριμένη λειτουργία θα βασίζεται στη σύγκριση των τιμών των αισθητήρων με τα κατώφλια συναγερμών και σε εμπειρικούς κανόνες (π.χ. θερμοκρασία εδάφους και υπεδάφους σε συνδυασμό με ατμοσφαιρική θερμοκρασία και υγρασία, που συνήθως σχηματίζεται πάγος κλπ.).

Οι ακόλουθοι βραχυπρόθεσμοι συναγερμοί θα είναι κατά ελάχιστο διαθέσιμοι (οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές θα καθορίζονται μέσω της γραφικής διεπαφής χρήστη – GUI):

 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • Ποιότητα νερού
 • Ύψος θαλάσσιων υδάτων
 • Ορατότητα
 • Επίπεδο και είδος κατακρημνίσεων (βροχή/χιόνι)
 • Άνεμος (ταχύτητα, κατεύθυνση και ριπές ανέμου)

Το λογισμικό θα είναι σε θέση να επιδείξει σε πραγματικό χρόνο (με ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον ανά 10 λεπτά) όλες τις παραμέτρους, που συλλέγονται από τους σταθμούς αισθητήρων και όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών, συναγερμών, προειδοποιήσεων και προβλέψεων.

Τέλος, οι προαναφερόμενες εφαρμογές θα εγκατασταθούν σε εξυπηρετήτη, που θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Ελέγχου σε κτίριο του Δήμου Στυλίδας.


Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή
Γενική ενημέρωση και περιήγηση
Αξιοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων για άλλους σκοπούς

 

Χρηματοδότηση

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Level Double-A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!