Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας


Αρχείο δημοσιεύσεων


Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Tag: Διάχυσης

Επιμέρους Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας

Επιμέρους Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας
Το Επιμέρους Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης έχει το ρόλο της παρουσίασης των δεδομένων, που συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται στο Κέντρο Ελέγχου, στους αρμόδιους – επιλεγμένους φορείς και στους πολίτες, μέσω των διαφόρων εναλλακτικών και προεπιλεγμένων καναλιών και μέσων διάθεσης.
 
Η ανάπτυξη του Επιμέρους αυτού Συστήματος περιλαμβάνει:
  • Τον απαραίτητο υλικό εξοπλισμό (εξυπηρετητή/ές Η/Υ στο Κέντρο Ελέγχου),
  • Τον απαραίτητο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό διασύνδεσης των εξυπηρετητών με τα κανάλια  διάθεσης της πληροφόρησης, 
  • Τον Διαδικτυακό Τόπο Παροχής Ενημέρωσης του Κοινού
Για καθένα από τα παραπάνω και πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος, απαιτείται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η πιλοτική λειτουργία του στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης σχεδίασης λειτουργικής διασύνδεσης του Υποσυστήματος με το Κέντρο Ελέγχου.


Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή
Γενική ενημέρωση και περιήγηση
Αξιοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων για άλλους σκοπούς

 

Χρηματοδότηση

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!