Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας


Αρχείο δημοσιεύσεων


Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Πληροφοριακό σύστημα

Γενική Περιγραφή

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης αποτελείται από τα ακόλουθα τρία διακριτά Επιμέρους Συστήματα:

Επιμέρους Σύστημα Συγκέντρωσης Μετρήσεων

Το Επιμέρους Σύστημα Συγκέντρωσης Μετρήσεων (ΕΣΣΜ) αποτελείται από τα παρακάτω:

Μετεωρολογικοί και Περιβαλλοντικοί Αισθητήρες

Τα βασικά μετεωρολογικά στοιχεία που παρακολουθούνται και καταγράφονται είναι:

Μονάδα Συλλογής Δεδομένων

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι λειτουργικές απαιτήσεις της απομακρυσμένης μονάδας συλλογής των μετρήσεων των αισθητήρων ή αλλιώς καταγραφέα δεδομένων.

Επιμέρους Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων

Το επιμέρους σύστημα διαχείρισης δεδομένων αποτελείται από:

Υποσύστημα Συλλογής Δεδομένων

Το υποσύστημα συλλογής δεδομένων υποβάλλει ερωτήματα (polling) ανά 10 λεπτά στους σταθμούς, προκειμένου να συλλεχθούν οι μετρήσεις των αισθητήρων.

Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων

Το Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων είναι επιφορτισμένο με:

Επιμέρους Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας

Το Επιμέρους Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης έχει το ρόλο της παρουσίασης των δεδομένων...

Εξυπηρετητής Η/Υ στο Κέντρο Ελέγχου

Στο Κέντρο Ελέγχου που βρίσκεται εγκατεστημένο σε κτίριο του Δήμου Στυλίδας τοποθετήθηκε ειδικός εξυπηρετητής στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι εφαρμογές των επιμέρους υποσυστημάτων.

Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή
Γενική ενημέρωση και περιήγηση
Αξιοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων για άλλους σκοπούς

 


Χρηματοδότηση

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!