Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας

NewsNewsletter

Subscribe to our newsletter to recieve news and information to your email.

Click here to subscribe.


Tag: Processing

Data Processing Subsystem

Data Processing Subsystem

Το Υποσύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία των μετρήσεων των αισθητήρων από τους Σταθμούς, την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων στους χειριστές (στελέχη) του Δήμου και την έκδοση βραχυπρόθεσμων προειδοποιήσεων και συναγερμών για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή και στις ακτές (π.χ. ισχυρή βοχόπτωση, έντονος κυματισμός, υψηλά επίπεδα ρΗ κλπ.)

Η συγκεκριμένη λειτουργία θα βασίζεται στη σύγκριση των τιμών των αισθητήρων με τα κατώφλια συναγερμών και σε εμπειρικούς κανόνες (π.χ. θερμοκρασία εδάφους και υπεδάφους σε συνδυασμό με ατμοσφαιρική θερμοκρασία και υγρασία, που συνήθως σχηματίζεται πάγος κλπ.).

Οι ακόλουθοι βραχυπρόθεσμοι συναγερμοί θα είναι κατά ελάχιστο διαθέσιμοι (οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές θα καθορίζονται μέσω της γραφικής διεπαφής χρήστη – GUI):

 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • Ποιότητα νερού
 • Ύψος θαλάσσιων υδάτων
 • Ορατότητα
 • Επίπεδο και είδος κατακρημνίσεων (βροχή/χιόνι)
 • Άνεμος (ταχύτητα, κατεύθυνση και ριπές ανέμου)

Το λογισμικό θα είναι σε θέση να επιδείξει σε πραγματικό χρόνο (με ρυθμό ανανέωσης τουλάχιστον ανά 10 λεπτά) όλες τις παραμέτρους, που συλλέγονται από τους σταθμούς αισθητήρων και όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών, συναγερμών, προειδοποιήσεων και προβλέψεων.

Τέλος, οι προαναφερόμενες εφαρμογές θα εγκατασταθούν σε εξυπηρετήτη, που θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Ελέγχου στο κτίριο του Δήμου Πελασγίας.

 


Poll

Would you use this website for


Specific weather information
Information and tour
Environmental measures for other purposes

 

Funding

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"This site is 80 % co-funded by the European Regional Development Fund and 20% by national funds and operates within the framework of the Operational Programme of Information Society"


Level Double-A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!