Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας


Αρχείο δημοσιεύσεων


Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Tag: Οφέλη

Οφέλη

Προσδοκώμενα Οφέλη Έργου

Άμεση συνέπεια της ανάπτυξης του προτεινόμενου πληροφοριακού συστήματος, θα αποτελέσει η προσφορά της δυνατότητας έγκαιρης ειδοποίησης ώστε να αναπτυχθούν στην περιοχή οι μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την προστασία της (Λιμενικό Σώμα, Ακτοφυλακή, Πολιτική Προστασία κα), για την καλύτερη διαχείριση και πρόληψη των καιρικών φαινομένων της φύσης και περιβαλλοντολογικών κινδύνων (βροχή, καταιγίδα, ομίχλη, ηλιοφάνεια, τρικυμία, ισχυροί άνεμοι κα).
Σημειώνουμε ότι σε όλους τους Δήμους του Μαλιακού Κόλπου συναντώνται σημαντικές υποδομές σε λιμένες, η χρήση των οποίων ισχυροποιείται με την εγκατάσταση του προτεινόμενου έργου, το οποίο θα συμβάλει στην περιβαλλοντολογική τους προστασία.
Ακόμα, ο Μαλιακός κόλπος θεωρείται από τους σημαντικότερους κόλπους της ηπειρωτικής χώρας από περιβαλλοντικής άποψης που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και περιλαμβάνεται στον Εθνικό κατάλογο βιοτόπων που εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις « Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) » για την Ορνιθοπανίδα, και τους « Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)». Τέλος, τον κόλπο του Μαλιακού διασχίζουν σημαντικές οδικές αρτηρίες (Ε75), και γίνεται κατανοητή η σημαντικότητα της γνώσης των τοπικών καιρικών συνθηκών για της μεταφορές, συγκοινωνίες και τουρισμό.
Συμπερασματικά, στους ωφελούμενους, που προαναφέραμε συμπεριλαμβάνονται:
  • Οι Πολίτες (κάτοικοι της περιοχής/ τουρίστες/ διερχόμενοι ταξιδιώτες)
  • Οι εργαζόμενοι στα ειδικά συνεργεία των Δήμων οι οποίοι συνορεύουν με το Μαλιακό κόλπο.
  • Το Λιμενικό Σώμα και άλλοι φορείς υπεύθυνοι τόσο για τα παράλια του Μαλιακού και τους Λιμένες όσο και για την κυκλοφορία στις παρακείμενες οδικές αρτηρίες
  • Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί και άλλοι ανεξάρτητοι φορείς με περιβαλλοντολογικό ενδιαφέρον
  • Η τοπική Οικονομία και ο Τουρισμός


Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή
Γενική ενημέρωση και περιήγηση
Αξιοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων για άλλους σκοπούς

 

Χρηματοδότηση

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!