Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας


Αρχείο δημοσιεύσεων


Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Tag: Κέντρο

Εξυπηρετητής Η/Υ στο Κέντρο Ελέγχου

Εξυπηρετητής Η/Υ στο Κέντρο Ελέγχου
Στο Κέντρο Ελέγχου που βρίσκεται εγκατεστημένο σε κτίριο του Δήμου Στυλίδας τοποθετήθηκε ειδικός εξυπηρετητής στον οποίο εγκαταστάθηκαν οι εφαρμογές των επιμέρους υποσυστημάτων.
Επιπλέον o εξυπηρετητής είναι συνδεδεμένος με UPS το οποίο θα φροντίζει για την αδιάλειπτη παροχή του με ρεύμα για τουλάχιστον 20 λεπτά μετά την πτώση ρεύματος.

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός διασύνδεσης εξυπηρετητή με τα κανάλια διάθεσης της πληροφόρησης και τους σταθμούς αισθητήρων
 
 
Γενική άποψη διασύνδεσης υποσυστημάτων
 
Εικόνα 4. Γενική άποψη διασύνδεσης υποσυστημάτων
 
Ο εξυπηρετητής (server) και η βάση δεδομένων RDBMS συνδέονται μέσω Ethernet με ένα gateway, και εν συνεχεία μέσω δρομολογητή με το διαδίκτυο. Tο gateway έχει τη δυνατότητα να δίνει ΙΡ στατικές διευθύνσεις στα GPRS μόντεμ των σταθμών και των πινακίδων VMS.
 
H αποστολή και συλλογή των δεδομένων από τον κεντρικό εξυπηρετητή και προς τους σταθμούς αισθητήρων, πραγματοποιείται με τη χρήση του διαδικτύου μέσω ασφαλών καναλιών (VPN) και χρήση των πρωτοκόλλων SSH και L2TP. Γι΄αυτό το λόγο στους σταθμούς αισθητήρων, έχουν τοποθετηθεί GPRS μόντεμ, τα οποία επιπλέον διαθέτουν ενσωματωμένο firewall ώστε τα δεδομένα των σταθμών συλλογής και των πινακίδων να είναι προσβάσιμα μόνο από εγκεκριμένες ΙΡ διευθύνσεις, και οποιεσδήποτε άλλες μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες πρόσβασης να απορρίπτονται.
 

Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή
Γενική ενημέρωση και περιήγηση
Αξιοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων για άλλους σκοπούς

 

Χρηματοδότηση

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Level Double-A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!