Γλύφα
Σταθμός Γλύφας
Ράχες
Σταθμός Ραχών
Στυλίδα
Σταθμός Στυλίδας
Καμμένα Βούρλα
Σταθμός Καμμένων Βούρλων
Άγιος Κωνσταντίνος
Σταθμός Αγίου Κωνσταντίνου
Αρκίτσα
Σταθμός Αρκίτσας


Αρχείο δημοσιεύσεων


Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.

Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε.


Tag: Αισθητήρες

Μετεωρολογικοί και Περιβαλλοντικοί Αισθητήρες

Τα βασικά μετεωρολογικά στοιχεία που παρακολουθούνται και καταγράφονται είναι:
 
 1. Η θερμοκρασία και η σχετική υγρασία του Περιβάλλοντος.
 2. Η κατεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου.
 3. Το ύψος της κυμάτωσης.
 4. Η κατεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου.
 5. Η ορατότητα.
 6. Οι μετεωρολογικές κατακρημνίσεις (precipitation).
 7. Η ατμοσφαιρική πίεση.

Αισθητήρας Θερμοκρασίας
 
Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αισθητήρα παρουσιάζονται στην συνέχεια.
 
 
Αισθητήρας Θερμοκρασίας
Προτιμητέα Αρχή ΛειτουργίαςΘερμομέτρων και Χωρητικών Αισθητήρων
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
-30οC έως +60οC
Εύρος Μετρήσεων
-30οC έως +60οC
Ακρίβεια Μετρήσεων
±2°
Προστασία Αισθητήρα ΙΡ65
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥ 1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό
 
 


Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας
 
Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν αισθητήρες μέτρησης της σχετικής υγρασίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αισθητήρα παρουσιάζονται στην συνέχεια.
 
ΑισθητήραςΣχετικής Υγρασίας
Προτιμητέα Αρχή ΛειτουργίαςΘερμομέτρων και Χωρητικών Αισθητήρων
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
-30οC έως +60οC
Εύρος Μετρήσεων
0 έως +100% R.H.
Ακρίβεια Μετρήσεων
±2% R.H.
Προστασία Αισθητήρα ΙΡ65
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό
 
 

Αισθητήρας Κατεύθυνσης Ανέμου
 
Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν αισθητήρες μέτρησης της κατεύθυνσης του ανέμου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αισθητήρα παρουσιάζονται στην συνέχεια.
 
Αισθητήρας Κατεύθυνσης Ανέμου
Προτιμητέα Αρχή ΛειτουργίαςΥπερηχητικού ή Μαγνητικού Τύπου
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
-30οC έως +60οC
Εύρος Μετρήσεων
0° έως 360°
Ακρίβεια Μετρήσεων
±5°
Προστασία Αισθητήρα ΙΡ65
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό

Αισθητήρας Έντασης Ανέμου
 
Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν αισθητήρες μέτρησης της έντασης του ανέμου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αισθητήρα παρουσιάζονται στην συνέχεια.
 
Αισθητήρας Έντασης Ανέμου
Προτιμητέα Αρχή ΛειτουργίαςΥπερηχητικού ή Μαγνητικού Τύπου
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
-30οC έως +60οC
Εύρος Μετρήσεων
0 έως +60m/s
Ακρίβεια Μετρήσεων
±0.2m/s
Προστασία Αισθητήρα ΙΡ65
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό
 

Αισθητήρας Ορατότητας
 
Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν αισθητήρες μέτρησης της Ορατότητας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αισθητήρα παρουσιάζονται στην συνέχεια.
 
Αισθητήρας Ορατότητας
Προτιμητέα Αρχή ΛειτουργίαςΔιάθλαση Απλού Φωτός
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
-40οC έως +50οC
Εύρος Μετρήσεων
0 έως 20000m
Ακρίβεια Μετρήσεων
±10%
Προστασία Αισθητήρα ΙΡ65
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό
 
Αισθητήρας Βροχόπτωσης
 
Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν αισθητήρες μέτρησης της Βροχόπτωσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αισθητήρα παρουσιάζονται στην συνέχεια.
 
Αισθητήρας Βροχόπτωσης
Προτιμητέα Αρχή ΛειτουργίαςTύπου Tipping Bucket ή Doppler Radar
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
-30οC έως +60οC
Εύρος Μετρήσεων

Tipping Bucket: 12mm /min
Doppler Radar: 0.5 έως 5mm

Ακρίβεια Μετρήσεων
Tipping Bucket: ±2%
Doppler Radar: 0.01mm /m2
Προστασία Αισθητήρα ΙΡ65
Ρυθμός Ενημέρωσης Δεδομένων
Ονομαστικό 1 λεπτό
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό
 
Αισθητήρας Ύψους Κύματος
 
Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν αισθητήρες μέτρησης του ύψους της κυμάτωσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αισθητήρα παρουσιάζονται στην συνέχεια.
 
 
Αισθητήρας Ύψους Κύματος
Προτιμητέα Αρχή ΛειτουργίαςΧωρητικότητας
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
0οC έως +40οC
Εύρος Μετρήσεων
0 έως 10m
Ακρίβεια Μετρήσεων
±0.2%
Ανάλυση ≥0.1%
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό
 
Αισθητήρες Ποιότητας Νερού
 
Δεδομένου ότι το έργο έχει έντονο περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα οι σταθμοί θα είναι εφοδιασμένοι με μια σειρά αισθητήρων ποιότητας νερού, οι οποίοι θα εγκατασταθούν μέσα στην θάλασσα σε κοντινό σημείο από το σημείο εγκατάστασης του σταθμού και θα διασυνδέονται με αυτόν με ειδικό καλώδιο. Ο αισθητήρας ποιότητας νερού δεν είναι ένας αλλά ουσιαστικά περισσότεροι, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να ενσωματωθούν σε ένα ειδικό κυτίο. Ο κάθε αισθητήρας είναι υπεύθυνος για την μέτρηση ενός μεγέθους και στην συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε διακριτού αισθητηρα.

 
Αισθητήρας Ποιότητας Νερού / pH
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
0οC έως +40οC
Εύρος Μετρήσεων
2 έως 11 pH
Ακρίβεια Μετρήσεων
±0.2 pH
Ανάλυση 0.01 pH
Μέγιστο Βάθος Λειτουργίας
25m
Κανονικοποίηση
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό
Επιπλέον Χαρακτηριστικό
Επιθυμητή η αναγωγή θερμοκρασίας
 
Αισθητήρας Ποιότητας Νερού / Θερμοκρασία
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
-5οC έως +40οC
Εύρος Μετρήσεων
-5οC έως +40οC
Ακρίβεια Μετρήσεων
±0.1 οC
Ανάλυση 0.01οC
Μέγιστο Βάθος Λειτουργίας
25m
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας

Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό

 
Αισθητήρας Ποιότητας Νερού / Διαλυμένο Οξυγόνο
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
0οC έως +40οC
Εύρος Μετρήσεων
O2 Concentration: 0 έως 500μM
Αir Saturation: 0 έως 120%
Ακρίβεια Μετρήσεων
<5%
Ανάλυση O2 Concentration: < 1 μM
Αir Saturation: 0.4%
Μέγιστο Βάθος Λειτουργίας
25m
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό
Επιπλέον Χαρακτηριστικό
Επιθυμητή η αναγωγή θερμοκρασίας

Αισθητήρας Ποιότητας Νερού / Θολερότητα
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
0οC έως +40οC
Εύρος Μετρήσεων
0 έως 500 NTU
Ακρίβεια Μετρήσεων
±5% of full scale
Ανάλυση ≥ 1 NTU
Μέγιστο Βάθος Λειτουργίας
25m
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό
Επιπλέον Χαρακτηριστικό
Επιθυμητή η αναγωγή θερμοκρασίας

Αισθητήρας Ποιότητας Νερού / Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
Εύρος θερμοκρασίας Λειτουργίας
0οC έως +40οC
Εύρος Μετρήσεων
0.005 έως 1mS/cm
Ακρίβεια Μετρήσεων
±0.05mS/cm
Ανάλυση 0.002mS/cm
Μέγιστο Βάθος Λειτουργίας
25m
Έξοδος
Επιθυμητό RS 232 ή RS485 ή 4-20mA ή άλλο ισοδύναμο
Εγγύηση
≥1 έτους
Περίβλημα Προστασίας
Αλουμινίο ή άλλο αδιαβροχο & ανοξείδωτο υλικό
Επιπλέον Χαρακτηριστικό
Επιθυμητή η αναγωγή θερμοκρασίας

 

Επιπλέον, κάποιοι από τους προαναφερόμενους αισθητήρες, λόγω της αρχής λειτουργίας τους, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις μεταβολές θερμοκρασίας. Για το λόγο αυτό και δεδομένης της τοποθέτησης των αισθητήρων σε εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο παρουσιάζει μεγάλο εύρος θερμοκρασιακών αλλαγών καθόλη την διάρκεια του έτος, θα χρησιμοποιηθούν ειδικές μονάδες θέρμανσης για τη διατήρηση της θερμοκρασίας τους στα επιθυμητά επίπεδα. Σε αυτούς τους αισθητήρες περιλαμβάνονται ο αισθητήρας ανέμου, κατακρημνίσεων, και /ή όποιος άλλος θεωρήσει ο υποψήφιος ανάδοχος ότι θα πρέπει να είναι θερμαινόμενοι.
Τέλος, το σύνολο των προαναφερόμενων αισθητήρων θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες διεπαφές (RS-485 ή 4-20mA ή RS-232 ή άλλο ισοδύναμο) για την επικοινωνία τους με την μονάδα συλλογής των μετρήσεων, που θα βρίσκεται επίσης στους σταθμούς αισθητήρων.

 

ΙΡ κάμερα

Προκειμένου να υπάρχει και μια οπτική εικόνα των περιβαλλοντολογικών συνθηκών, που επικρατούν στους Σταθμούς Αισθητήρων, θα εγκατασταθεί σε αυτούς και ειδική ΙΡ κάμερα, το σήμα της οποίας θα μεταφέρεται στο κέντρο ελέγχου και στον Δικτυακό Τόπο ενημέρωσης κοινού.
Η ΙΡ κάμερα θα τοποθετείται σε ειδικό κυτίο, ώστε να αντέχει σε αντίξοες συνθήκες τουλάχιστον τύπου ΙΡ55. Η κάμερα θα πρέπει να έχει δυνατότητα αποστολής τουλάχιστον 30 κάδρων το δευτερόλεπτο (frame rate) και να ακολουθεί τα πρότυπα Motion JPEG και MPEG-4. Η κάμερα θα διασυνδέεται με το GPRS Modem, στο οποίο θα είναι διασυνδεδεμένη και η μονάδα συλλογής των μετρήσεων των αισθητήρων(RS-232) με ένα Ethernet Interface. Τα κύρια χαρακτηριστικά της Κάμερας εμφανίζονται στη συνέχεια:
 • Ισχύς: 7-20 VDC και μέγιστο 5W
 • Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας: 10οC έως 40οC
 • Εύρος Υγρασίας Λειτουργίας: 25% - 75% R.H.
 • Φωτεινότητα: 0.75 lux, F1.0
 • Πρότυπο Βίντεο Συμπίεσης Motion JPEG, MPEG-4 
 • Μέγιστη Ανάλυση 640 x 480
 • Διασυνδέσεις Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45, δυνατότητα εισόδων συναγερμών Ι/Ο (1 alarm input, 1 output)

 


Ψηφοφορία

Χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για


Συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή
Γενική ενημέρωση και περιήγηση
Αξιοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων για άλλους σκοπούς

 

Χρηματοδότηση

funding logo 1funding logo 2funding logo 3funding logo 4
"Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο."


Level Double-A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid CSS!